„Alkmaarsche Courant“ vom 24. Dezember 1932

EEN STREEP DOOR DE REKENING.

Een sportfilm in de Harmonie.

Wanneer men, zooals wij, pas enkele weken geleden, het opwindende gedoe van een Zesdaagsche heeft meegemaakt, wanneer men zoo’n klein beetje vertrouwd geraakt is met het doen en laten in de rennerewsreld en wanneer men ook een glimp achter de schermen gekregen heeft, dan moet een sportfilm, zooals er thans een in de Harmonie draait, wel trekken. Want deze film moge geen Zesdaagsche gebeurtenis brengen, zij moge geheel draaien in en om stayers, de entourage is precies hetzelfde, de sensatie is precies eender; kortom er is feitelijk geen verschil.

De geschiedenis in deze rolprent is er een van een nieuwe ster. Willy Streblow (Heinz Rühmann) is ingeschreven voor den strijd om het Gouden Wiel en tijdens de training blijkt dat de jongen een serieuze kans maakt. Hij wordt door zijn concurrenten dan ook als de sterkste beschouwd. Zeer nadeelig kan dat worden voor Banz, eens wereldkampioen, nu te oud en te langzaam. Banz is arm en alleen, als hij dezen wedstrijd wint, kan hij een nieuw en goed betaald contract krijgen. Het lukt zijn manager, om een gevaarlijken Zuid-Amerikaanschen stayer om te koopen en tenslotte zal Streblow Banz ook laten winnen, zonder daarmee geld te verdienen.

Zoo staan de zaken op den wedstrijddag. Voor dien heeft zich heel wat afgespeeld Willy krijgt oneenigheid met zijn verloofde, Willy wordt dronken gemaakt door belanghebbenden van een concurreerende firma, de verleidelijke dochter van den directeur dier firma verstrikt hem in haar netten, Willy kan tenslotte geen weerstand bieden, zoodat alles verkeerd dreigt te gaan.

Het startschot valt; de strijd is begonnen. Alles gaat in de eerste manche volgens afspraak. Banz wint en Willy is derde geworden, ofschoon gebleken is, dat hij veel sneller is dan ieder ander. In de tweede manche gaat het fout. De Zuid-Amerikaan vergeet zijn afspraak en rijdt, wat hij kan. Als Banz dat ziet, geeft hij Willy’s woord terug en nu volgt een opwindende, strijd, welke eindigt met een glorierijke overwinning voor den jongen held.

Even later ligt hij in de armen van zijn verloofde ….

Een sportfilm is dit van begin tot eind. En een goede sportfilm. Vanaf het eerste oogenblik boeit de film en er zit een voortdurende climax in. En men behoeft waarlijk geen liefhebber te zijn van wielrennen, om deze film te kunnen waardeeren! Doch wanneer men voor de wielersort voelt, dan geniet men dubbel van deze vlot gespeelde en prachtig geregisseerde rolprent.

Het voorprogramma brengt een bonte allerlei met een paar trucfilms en uitgebreid nieuws van de heele wereld. Verder een bijzonder onderhoudend wetenschappelijk filmpje: hoe men op de meteorologische instituten werkt, om de weervoorspellingen te kunnen maken.

De Harmonie geeft al met al een flink kerstprogramma, dat een zeer druk bezoek verdient!


EIN STRICH DURCH DIE RECHNUNG.

Ein Sportfilm im Kino „Harmonie“.

Wenn man, wie wir, erst vor wenigen Wochen die Aufregung eines Sechstage-Rennens erlebt hat, wenn man sich ein wenig mit dem Treiben im Rennsport vertraut gemacht hat und wenn man einen Blick hinter die Kulissen bekommen hat, dann muss ein Sportfilm, wie der, der gerade im Kino „Harmonie“ läuft, reizvoll sein. Dieser Film stellt zwar kein Sechs-Tage-Rennen da, sondern widmet sich ganz dem Stehersport, die Entourage ist jedoch genau die gleiche, die Sensation ist genau die gleiche; kurzum, es gibt keinen Unterschied.

Die Geschichte in diesem Film ist die eines neuen Stars. Willy Streblow (Heinz Rühmann) wird für den Kampf um das Goldene Rad gemeldet und beim Training wird klar, dass der Junge eine ernsthafte Chance hat. Seine Konkurrenten halten ihn für den Stärksten. Das kann sehr nachteilig für Banz sein, einst Weltmeister, jetzt zu alt und zu langsam. Banz ist arm und nur wenn er dieses Rennen gewinnt, kann er einen neuen und gut bezahlten Vertrag bekommen. Sein Manager schafft es, einen gefährlichen südamerikanischen Steher zu bestechen, und am Ende lässt Streblow Banz gewinnen, ohne dabei Schmiergeld zu verdienen.

Das ist der Stand der Dinge am Renntag. Zuvor ist viel passiert, Willy gerät in einen Streit mit seiner Verlobten, Willy wird von Leuten aus einer konkurrierenden Firma betrunken gemacht, die verführerische Tochter des Direktors dieser Firma umgarnt ihn, Willy kann nicht widerstehen, so dass alles schief zu gehen droht.

Der Startschuss fällt; die Schlacht hat begonnen. Im ersten Rennen läuft alles nach Plan. Banz gewinnt und Willy ist Dritter geworden, obwohl es scheint, dass er viel schneller als alle anderen ist. Im zweiten Rennen geht es schief. Der Südamerikaner vergisst seine Vereinbarung und reitet, was das Zeug hält. Als Banz das sieht, gibt er Willys Wort zurück und nun folgt ein spannender Kampf, der mit einem glorreichen Sieg für den jungen Helden endet.

Augenblicke später liegt er in den Armen seiner Verlobten …

Dies ist ein Sportfilm von Anfang bis Ende. Und ein guter Sportfilm. Der Film ist vom ersten Moment an fesselnd und hat einen durchgehenden Höhepunkt. Und man muss kein Radsportfan sein, um diesen Film zu schätzen! Aber wenn Sie ein Fan des Radsports sind, dann werden Sie diesen geschmeidig gespielten und schön inszenierten Film doppelt genießen.

Das Rahmenprogramm bietet eine Vielzahl von Trickfilmen und eine umfangreiche Berichterstattung aus aller Welt. Außerdem gibt es einen sehr unterhaltsamen Wissenschaftsfilm: wie meteorologische Institute arbeiten, um Wettervorhersagen machen zu können.

Alles in allem präsentiert „De Harmonie“ ein umfangreiches Weihnachtsprogramm, das einen regen Besuch verdient!