„Algemeen Handelsblad“ vom 27. November 1932

REMBRANDT-THEATER
„STRICH DURCH DIE RECHNUNG“.

Heinz Rühmann wint achter groote motoren. — Kijkjes achter de schermen in de wielersport.

„Träumst du nur von Gold und Edelstein, dann klopf nicht an meine Tür; brauchst du Sonnenschein, willst du glücklich sein, dann komm zu mir“, — deze welmeenendheden worden Heinz Rühmann toegezongen op de melodie van een Engelsche wals van Robert Gilbert, en Tony van Eyck is het meisje dat hem gelukkig in een handschoenenwinkel, dat haar held, een coming man in de wielrennerswereld, beschermen wil tegen de bedoelingen van een mondaine dochter van een rijwielfabrikant, verleidster wil maken zonder een bruidschat, maar met al de toewijding van een liefhebbend verkoopstertje van allen die op de renbaan records slaan en races winnen.

Wel, Heinz , wint zijn groote race, en de mondaine dochter heeft tenslotte het nakijken, meer eerst krijgen wij te zien aan welke verleidingen de stayers achter den motor bloot staan, niet alleen van de zijde van frivole Berlijnsche grasduinsters in de sportarena’s, maar ook van die der omkoopende en omkoopbare managers en trainers, met een waarvan wij kennis maken in de gedaante van Otto Wallburg, een man die meent dat wielrennen en corruptie onafscheidelijke begrippen zijn. Hij vangt bij Heinz Rühmann bot, maar wat hem niet gelukt, gelukt Hermann Speelmans, die weer iets bijzonders maakt van zijn rol, die van een ouder wordenden stayer, die in zijn gloriedagen zijn geld erdoor heeft gejaagd.
Men sla acht op het gesprek tusschen den ouden kampioen en zijn tien jaar jongeren concurrent; het komt ons voor dat zulke gesprekken in de renwereld wel eens meer worden gevoerd!

Dat van de afspraak niets komt, en de sterkste wint, is te danken aan een Zuid-Amerikaarischen stayer (Harry Hardt), die roet in het bedenkelijke eten gooit, en dat het geval vooral de liefhebbers der wielersport belang zal inboezemen, is te danken aan de kijkjes-achter-de-schermen, en den spannenden wedstrijd achter groote motoren in deze, door Alfred Zeisler geregisseerde, film.

Voor de hoofdfilm houden Moeskops, Blekemolen en Schlebaum een wedstrijd op hometrainers; Vrijdagavond zagen wij Schlebaum winnen, maar Piet en Cor zullen hem bij volgende voorstellingen het vuur wel na aan de wielen leggen.


REMBRANDT-THEATER
„STRICH DURCH DIE RECHNUNG“.

Heinz Rühmann gewinnt hinter großen Motoren. – Hinter den Kulissen des Radsports.

„Träumst du nur von Gold und Edelstein, dann klopf nicht an meine Tür; brauchst du Sonnenschein, willst du glücklich sein, dann komm zu mir“, – diese Gefühle singt Heinz Rühmann zu der Melodie eines englischen Walzers von Robert Gilbert, und Tony van Eyck ist das Mädchen, das ihn zum Glück in einem Handschuhgeschäft findet, ihr Held, ein aufstrebender Mann in der Welt des Radsports. Sie will ihn vor den Absichten einer mondänen Tochter eines Fahrradherstellers schützen, verführt ihn ohne Mitgift, aber mit der ganzen Hingabe einer liebenden Verkäuferin all jener, die auf der Rennstrecke Rekorde aufstellen und Rennen gewinnen.

Nun, Heinz gewinnt sein großes Rennen, und die mondäne Tochter ist am Ende die Verliererin, aber erst einmal bekommen wir zu sehen, welchen Versuchungen die Steher hinter dem Rad ausgesetzt sind, nicht nur von Seiten der frivolen Berliner in den Sportarenen, sondern auch von Seiten der bestechlichen und korrumpierbaren Manager und Trainer, von denen wir einen in Gestalt von Otto Wallburg kennenlernen, einem Mann, für den Radsport und Korruption untrennbare Begriffe sind. Mit Heinz Rühmann hat er einen Knackpunkt, aber was ihm nicht gelingt, gelingt Hermann Speelmans, der seine Rolle wieder zu etwas Besonderem macht, nämlich zu der eines alternden Steherrennfahrer, der in seinen glorreichen Tagen dem Geld nachgejagt ist.
Man achte auf das Gespräch zwischen dem alten Champion und seinem zehn Jahre jüngeren Konkurrenten; es scheint uns, dass solche Gespräche in der Rennsportwelt oft geführt werden!

Dass aus der Absprache nichts wird und der Stärkere gewinnt, liegt an einem südamerikanischen Hinterbänkler (Harry Hardt), der einen Strich durch die Rechnung macht, und dass der Fall vor allem die Fans des Radsports interessieren wird, liegt an den Blicken hinter die Kulissen und dem spannenden Rennen hinter großen Motoren in diesem Film von Alfred Zeisler.

Vor dem Hauptfilm veranstalten Moeskops, Blekemolen und Schlebaum ein Rennen auf den Hometrainern; am Freitagabend sahen wir Schlebaum gewinnen, aber Piet und Cor werden ihm in den nächsten Vorführungen den Rang ablaufen.